Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/1999) zahteva, da mora delodajalec z ustreznimi ukrepi zagotoviti, da je v delovnih prostorih vedno dovolj svežega zraka glede na delovne postopke in fizične obremenitve delavcev pri delu. Dovodi in odvodi zraka iz prezračevalnih ali klimatskih naprav pa morajo biti izvedeni tako, da delavci na delovnih mestih niso izpostavljeni neposrednemu zračnemu toku. Prezračevalne naprave, s katerimi se prezračuje delovne prostore je potrebno redno čistiti in vzdrževati tako, da delujejo brezhibno.

Ustreznost prezračevalnega sistema glede na namembnost prezračevanega prostora (prodajni prostori, restavracije, bari, kuhinje, sanitarije in drugo) ocenjujemo na podlagi izmerjenih vrednosti in glede na izvedbo prezračevalnega sistema. Pri tem upoštevamo tudi zahteve Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 42/2002). Vse ugotovitve zapišemo v zapisnik, na podlagi katerega izdamo poročilo o preiskavah delovnega okolja.

Izvajanje meritev in ocenjevanje sme delodajalec zaupati le pooblaščenim organizacijam s pridobljenim dovoljenjem za delo.

< Nazaj