Parametre, ki določajo svetlobne razmere merimo na delovnih površinah ali v delu prostora, kjer se delo opravlja. Opravljamo tako meritve osvetljenosti kot tudi meritve svetlosti na delovnih mestih. Na podlagi meritev in ostalih podatkov pridobljenih na terenu ocenjujemo primernost svetlobnih razmer v skladu s predpisanimi vrednostmi.

Vse ugotovitve zapišemo v zapisnik, na podlagi katerega izdamo poročilo o preiskavah delovnega okolja.

Meritve se opravi prvič ob začetku dela, nato se opravljajo periodično v zakonsko določenih rokih. Periodične meritve so namenjene permanentnemu preverjanju stanja in so potrebne zaradi ugotavljanja sprememb, ki so se s časom zaradi neopaženih vzrokov lahko dogodile v proizvodnem ali delovnem postopku. Gre za spremembe, ki lahko odločilno vplivajo na delovno okolje in zajemajo npr. izrabljenost svetil, pregorelost svetil, zaprašenost svetila, spremembe delovnih mest...

Roke za preiskave delovnega okolja določa Pravilnik o preiskavah delovnega okolja, pregledih in preizkusih sredstev za delo (Ur. list SRS, št. 35/88). V skladu s tem pravilnikom rok ne sme biti daljši od treh (3) let.

Izvajanje meritev in ocenjevanje sme delodajalec zaupati le pooblaščenim organizacijam s pridobljenim dovoljenjem za delo.

< Nazaj