Lastnik ali uporabnik poslovnega, industrijskega ali stanovanjskega objekta (razen družinske stanovanjske hiše) mora sprejeti Požarni red. Pravno podlago predstavlja Pravilnik o požarnem redu (Ur. list RS, št. 52/07).

Požarni red predstavlja osnovni dokument, s katerim lastnik ali najemnik prostorov opredeli organizacijo požarnega varstva. V njem so tako opredeljene odgovornosti in dolžnosti odgovornih oseb, zaposlenih in obiskovalcev, opredeljeni so preventivni ukrepi za preprečevanje nastanka požara in ukrepi ob nastanku požara.

Požarni red ima priloge, določene v pravilniku:

  • izvleček požarnega reda,
  • navodila za posameznike,
  • požarni načrt (za določene objekte),
  • načrt evakuacije (za določene objekte),
  • evidenčni listi o rednih pregledih ter vzdrževanju in servisiranju opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom,
  • evidenčni listi o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom,
  • evidenčni listi o požarih, eksplozijah, gasilskih intervencijah ter nastali škodi,
  • kontrolni listi.

< Nazaj