Ročne gasilnike je potrebno pregledati vsaj enkrat letno, razen novi ročni gasilniki, ki potrebujejo prvi pregled po dveh letih.

Storitev obsega:

  • preizkus gasilnika v skladu z veljavnimi standardi,
  • servisno vzdrževanje, ki obsega ponovno polnjenje gasilnika po uporabi in zamenjavo izrabljenih in pokvarjenih delov gasilnika ugotovljenih pri pregledu,
  • označevanje gasilnikov o brezhibnem delovanju ter vodenje evidenc.

Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov
(Uradni list RS, št. 108/2004, 116/2007 in 102/2009)

Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov
(Uradni list RS, št. 67/2005)

< Nazaj