Za pridobitev ustrezne usposobljenosti naše podjetje izvaja usposabljanja za voznika viličarja, upravljalca mostnega dvigala ali hidravličnega avtodvigala. Da lahko zaposleni upravljajo z omenjenimi napravami, morajo biti ustrezno usposobljeni.

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 56/99, 64/01) izvajamo programe, ki zagotavljajo ustrezno teoretično in praktično usposobljenost.

Program je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega usposabljanja ter preizkusa teoretične in praktične usposobljenosti.

Naročnik prejme ustrezen program usposabljanja, zapisnik o usposabljanju in preizkusu usposobljenosti ter potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju.

< Nazaj