Vodilni in vodstveni kader v organizacijah je zaradi svojega položaja in odgovornosti zainteresiran za pridobitev poglobljenih znanj s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva. Zaradi odgovornosti za vzpostavitev učinkovite varnostne politike v svoji organizaciji (ta odgovornost je seveda zakonsko opredeljena) vodstvene strukture potrebujejo dodatna znanja, ki lahko omogočijo sprejemanje ustreznih odločitev. Sistem varnosti in zdravja v Sloveniji nalaga vso odgovornost za vzpostavitev ustreznega sistema odgovorni osebi organizacije (direktor, samostojni podjetnik?), tako da naj bi bil ta zainteresiran da so vodstvene strukture ustrezno usposobljene in mu bodo pomagale pri vzpostavitvi učinkovitega varnostnega sistema.

Namen seminarja je seznanitev s sistemom varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v Sloveniji od najvišje (državne) ravni do sistema v posamezni organizaciji. V sklopu tega so seveda najpomembnejše odgovornosti in obveznosti pri zagotavljanju varnega in zdravega dela za vse zaposlene. Pomembne so tudi dolžnosti in pravice zaposlenih, kjer vas seznanimo tudi z osnovami delovne zakonodaje. Za odgovorne osebe je zelo pomembno tudi poznavanje delovanja pristojnih inšpekcijskih organov, predvsem njihove pravice in dolžnosti v postopku ter pravice in dolžnosti stranke v postopku.

Na seminarju za vodilni in vodstveni kader vam predstavimo tudi ostale postopke, ki jih mora posamezna organizacija v določenem primeru (nezgoda pri delu?) izpeljati.

Na posebno željo organiziramo specializirane seminarje v sodelovanju s pristojnimi drugimi organizacijami in posamezniki, strokovnjaki na posameznih področjih.

< Nazaj