Nosilec živilske dejavnosti mora skrbeti za sprotno usposabljanje zaposlenih s področja dobre higienske prakse in dobre proizvodne prakse. Odgovorne osebe za notranji nadzor in vodstveni delavci morajo imeti opravljeno dodatno usmerjeno usposabljanje za pridobivanje novih znanj s področja higiene živil in načel HACCP.

Izvajanje naloge obsega:

  • podajanje teme s področja higiene živil ter zahtevane vsebine iz priloge Pravilnika o higieni živil (Ur. list RS, št. 60/02, 104/03, 11/04, 51/04), ki jih mora obvladovati odgovorna oseba za notranji nadzor oz. nosilec živilske dejavnosti,
  • preverjanje znanja na podlagi podane tematike.

Naročniku usposabljanja se izda potrdilo z naslednjimi podatki, kot je zahtevano v 21. c členu Pravilnika o higieni živil (Ur. list RS, št. 60/02, 104/03, 11/04, 51/04):

  • vsebina usposabljanja,
  • ime in priimek predavatelja,
  • ime in priimek oseb, ki so se udeležile usposabljanja,
  • opravljenem preverjanju znanja o higieni živil.

Vsi udeleženci morajo uspešno opraviti preverjanje znanja, na podlagi česar se tudi izda potrdilo.

< Nazaj