Izvajamo predoglede živilskih obratov in strokovno svetujemo pri vzpostavitvi učinkovitega HACCP sistema. Nosilec živilske dejavnosti mora v okviru notranjega nadzora zagotoviti zdravstveno ustreznost živil v vseh fazah proizvodnje in prometa z živili. Nosilec živilske dejavnosti v tem primeru pa je vsak, ki:

  • izvaja proizvodnjo vseh vrst živil,
  • izvaja predelavo vseh vrst živil,
  • izvaja promet vseh vrst živil (tudi če jih zgolj začasno skladišči) in
  • pripravlja in servira živila za končnega potrošnika.

To zagotovi na podlagi HACCP sistema, kateri je zakonsko opredeljen v četrtem členu Pravilnika o higieni živil (Ur. list RS, št. 60/02, 104/03, 11/04, 51/04).

Nosilec živilske dejavnosti mora za izvedbo načel HACCP sistema vzpostaviti postopke verifikacije, s katerimi bo ugotovil ali se vsi elementi HACCP sistema izvajajo tako, da je zagotovljena zdravstvena ustreznost oz. varnost končnega izdelka.

Izvajanje verifikacije obsega:

  • pregled in ocenjevanje dokumentacije spremljajočih higienskih programov in HACCP načrta,
  • ogled dejanskega stanja (izpolnjevanje tehničnih in higienskih zahtev obrata ter obvladovanje proizvodnega postopka).

Verifikacijo morajo nosilci živilske dejavnosti izvesti enkrat letno oz. ob vsaki spremembi proizvodnega procesa.

< Nazaj